دستاوردهای دکتر عباس شیبانی

دکتر عباس شیبانی گرچه همیشه فعالِ حوزه‌ی پزشکی، سیاسی و اجتماعی شناخته شده است اما هیچ‌گاه نمی‌توان بیش از همه چیز زحمات و تلاش‌‌ این استاد بزرگ در عرصه پزشکی از جمله اقدامات زیر را نادیده گرفت.

تاسیس دفتر هیـات امنـای صـرفه جویی ارزی در معالجـه بیمـاران
بی‌نیاز کردن کشور از اعزام بیمار به خارج از کشور جهت درمان
تامین تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت
ساخت‌ بخش‌های تخصصی در اکثر مراکز درمانی کشور
حمایت از آموزش پزشکان در داخل کشور با تامین هزینه تیم‌های آموزشی خارجی
حمایت از آموزش فوق تخصصی پزشکان در خارج از کشور
تامین اقلام مصرفی حیاتی مورد نیاز بیماران
تاسیس و تجهیز مراکز ناباروری
تهیه پروتز کاشت حلزون شنوایی

خرید سالانه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه پروتز کاشت حلزون شنوایی و توزیع آن بصورت رایگان بین مراکز کاشت حلزون شنوایی کشور

جراحی قلب
جراحی مغز و اعصاب
پیوند اعضا

حمایت از انجام انـواع پیونـد در داخـل کشـور (پیونـد قلـب، پیونـد ریـه، پیونـد کبـد، پیونـد کلیـه، پیوند قرنیه چشم و پیوند مغز استخوان)