پروفسور دکتر معصومعلی معصومی

عملکرد دکتر شیبانی نشان دهنده این بود که همیشه پیرو راستین ملا علی (ع) است…

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.