دکتر رضایت پرویزی

آقای دکتر شیبانی به مشکلات مردم بسیار اهمیت می دادند و شبانه روز در خدمت مردم بودند

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.